Το Βήμα

29 Φεβρουαρίου 2016

Στη σκιά του Προσφυγικού ο τουρισμός

Με το προσφυγικό ζήτημα να αποκτά διαστάσεις δυσανάλογες με τις δυνατότητες της χώρας, οι προορισμοί παρακολουθούν τις συνέπειες να αντικατοπτρίζονται στη ζήτηση. Η χρονιά εξελίσσεται καθαρά σε χρονιά «της […]

Like us on Facebook!