Η SSA πήρε το έργο της εργοστασιακής επισκευής των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ

Like us on Facebook!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap