Ρωσία: Αεροσκάφος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ κατευθυνόταν προς Μόσχα

Like us on Facebook!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap