Ένα Gulfstream 550 εντάχθηκε στον στόλο της Aegean

Like us on Facebook!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap